Pergolato (7 pax)
Basse saison 1170.00
Moyenne saison 1860.00
Haute saison 2445.00