2018 Stalla  (2+2)
Basse saison 708.00
Moyenne saison 828.00
Haute saison/tres haute saison 1068.00/1104